Moblrn | Blog

Video: 7 myter om microlearning

Se videon här:

1. Det är bara den senaste flugan… De fundamentala principerna bakom att leverera skräddarsydda lösningar är väl etablerade och har sin botten i forskning om lärande. De handlar också om sunt förnuft. Vi börjar först nu inse dess potential för dagens arbetsplatser, mycket tack vare ett sammanflöde av faktorer såsom ett nytt fokus på att bygga hållbara arbetsmiljöer och uppkomsten av ny teknologi som till exempel lär-plattformar som Moblrn.


2. Mikroinlärning är bristfällig eftersom den innehåller mindre innehåll…. Det handlar inte om att hacka ned ett stort innehåll till ett mindre. Det handlar om fokus. Traditionella kurser innehåller ofta massa överflödig information eller försöker att täcka ett för stort område. Detta leder till långa stunder där arbetaren uppehålls med en utbildning som inte är kopplat till arbetsuppgiften. Mikroinlärning fokuserar på ett specifikt resultat och använder sig bara av det innehåll som är nödvändigt för att nå det. Mikroinlärning når det på kortare tid än vanliga kurser. Det handlar alltså inte om längd, utan om fokus.

3. Mikroinlärning är till för dem med mycket liten koncentrationsförmåga/millennials.

Det hjälper inte till att det finns en vanlig myt om hur hjärnan har en mindre koncentrationsförmåga än en guldfisk.

4. Mikroinlärning förlitar sig på videomaterial och snyggt innehåll. Idag kan högkvalitativt innehåll skapas med en smartphone. Det innebär att video utgör ett bra format för mikroinlärning, men det är inte det enda formatet. Precis som med annat inlärningsmaterial så behöver mediet matcha budskapet och kontexten där det ska användas.

5. Mikroinlärning funkar bara för enkla ämnen - Stora organisationer som Gyproc använder Moblrn för att lära ut om gipsskivor! Det handlar om kemisk massa och dess användning i olika miljöer.

6. Mikroinlärning kommer att ersätta lärare och roliga konferenser. Mikroinlärning används i en företagsmiljö. Det är för dem som redan är fullt sysselsatta med sitt  arbete. Vi tror att det fortfarande finns en plats för klassrum på en grundläggande nivå där eleverna inte ännu är självständiga nog för att lära sig utan den fysiska klassrumsmiljön.

7. Mikroinlärning isolerar arbetarna…. Tänk på detta som ett ytterligare sätt för fortsatt kontakt inom organisationen. Det är en möjlighet för personalen att ha en gemensam upplevelse oberoende av var de befinner sig.