"Moblrn sparar mycket tid och pengar, är enkelt och smidigt att använda. Det gör att vi snabbt kan nå ut med utbildning på mobilen"

Jenny Renstrand

Koordinator för marknadsföring och kommunikation, Dalapro

"Moblrn sparar mycket tid och pengar, är enkelt och smidigt att använda. Det gör att vi snabbt kan nå ut med utbildning på mobilen"

Jenny Renstrand

Koordinator för marknadsföring och kommunikation, Dalapro

Hur skulle du kortfattat beskriva ditt företag och din verksamhet?

Scanspac/Dalapro är Europas största tillverkare av spackel-produkter. Vi ligger i framkant när det gäller innovation, miljö- och hållbarhetsperspektiv på produkter, förpackningar och tillverkning.

Varför använder ni Moblrn?

Vi vill förenkla målarens vardag och lära dem mer om våra produkter. Så att de väljer rätt produkter, sparar både tid och pengar, samt sina ryggar (!). Moblrn är ett användarvänligt verktyg för korta och smarta digitala utbildningar, speciellt på mobila enheter med små skärmar. Alla har jobb- eller privata mobiltelefoner.

Dalapro växer och går mycket bra, vi har en hög omsättning på våra produkter. En stor del av detta beror på kunniga hantverkare och entreprenörer som väljer Dalapros kvalitetsprodukter.

Jenny Renstrand, marknads- och kommunikationskoordinator, Dalapro 

På vilket sätt har Moblrn underlättat ditt arbete som marknads- och kommunikationskoordinator på Dalapro?

Moblrn är en bra kanal för att tillhandahålla kunskap och information om våra
produkter.

Vi når ut till så många fler än via andra mer traditionella sätt och möten, typ fysiska säljbesök på företag och arbetsplatser med hantverkare samt hos våra återförsäljare och butikssäljare.

Flera skolor och yrkesutbildningar har hört av sig till oss och frågat om deras
studerande, dvs. morgondagens målare och hantverkare, kan få gå våra utbildningar i Moblrn, självklart får dom det!

Vi använder Moblrn som en digital "Komprimerad kunskapskanal". Vi har även en tryckt handbok för hantverkare, "Spackel-boken", som går på djupet i allt kring spackel. Men den tar lång tid att producera och är förhållandevis dyr att tillverka samt leverera. När Moblrn kom in i vår vardag öppnade sig många nya digitala möjligheter till kontakt med kunderna.

Vilka lärdomar har du dragit av ert användande av Moblrn?

Moblrn sparar mycket tid och pengar, är lätt och enkelt att använda. Det gör att jag kan lägga mer tid på innehållet och mindre tid på det administrativa. Det har verkligen lönat sig att lägga tid på att ta fram bra och relevant innehåll. Att sedan få in innehållet i Moblrn har varit både enkelt och kul. Om jag behöver får jag jättebra hjälp och support från Moblrn.

När vi väl har startat igång nya kurser i Moblrn så rullar det i princip på av sig själv. Det är enkelt att få ut statistik och göra uppföljningar.

Vad tycker era användare av Moblrn, dvs. hantverkare och butikssäljare med flera, om era digitala utbildningar?

Vi har bara fått positiv feedback. Och kunskapen och medvetenheten om våra produkter sprider sig som ringar på vattnet och bidrar till att stärka vårt varumärke.

Det är betydligt fler än förväntat som har genomfört vår utbildning i Moblrn. Vi har fått vansinnigt bra feedback från användarna, vilket bland annat har uppmuntrat våra säljare mycket.

Vilka är era nästa steg med användandet av Moblrn?

Inom kort kommer vi att börja använda Moblrn även som en nyhetskanal. Det öppnar upp helt nya möjligheter för oss att kommunicera med våra målgrupper.

Vi har en konkret idé att ta fram en eller flera miljö- och hållbarhetsutbildningar.
Efter Skandinavien kommer vi nu också att börja använda Moblrn i Tyskland och i UK.

Vi har ibland skickat ut fysiska gåvor till deltagare som har genomfört våra
utbildningar. Det har tagit mycket tid, och kostat en del pengar. Nu kommer vi att börja använda Moblrn och deras samarbete med Charma för att skicka ut gåvor digitalt, exempelvis glass-kuponger, till våra kursdeltagare.

Nyfiken på Moblrn?