"Vi på Daikin använder Moblrn för digital utbildning av våra värmepumpar och verifiering för att säkerställa högsta kvalitet och effektivitet i varje steg av installationsprocessen."

Erik Smith

Service Business Manager, Daikin Sverige

"Vi på Daikin använder Moblrn för digital utbildning av våra värmepumpar och verifiering för att säkerställa högsta kvalitet och effektivitet i varje steg av installationsprocessen."

Erik Smith

Chef för serviceverksamheten, Daikin Sverige

Om Daikin

"Daikin är världens största tillverkare av värmepumpar. I Sverige säljer och distribuerar vi alla typer av värmepumpar som används av privatpersoner, företag, industrier och olika kommersiella och offentliga verksamheter. Vi säljer till entreprenörer som sedan installerar våra produkter hos sina olika kunder."

Fördelar och värde för Daikin med att använda Moblrn

"Inledningsvis använde vi Moblrn för digital verifiering och testning efter fysiska kurser och utbildningsaktiviteter. Och just nu är det fortfarande det huvudsakliga användningsområdet. Den funktionen fungerar väldigt bra för oss. Nu har vi alltmer börjat använda Moblrn för små och digitala mikrokurser, t ex "On-demand micro-courses".

Moblrn är ett bra verktyg för att enkelt skapa digitala kurser. I princip vem som helst kan skapa kurser i Moblrn. Det är enkelt att göra våra kurser tillgängliga för våra externa målgrupper, det vill säga installatörer och montörer på de företag som säljer och installerar Daikins produkter. Det går också snabbt att spåra och följa upp vilka som har genomfört våra kurser och om de har några specifika frågor till oss. Mycket av vårt tidigare manuella och tidskrävande administrativa arbete är nu förenklat och automatiserat, samt betydligt snabbare med hjälp av Moblrn. För någon som är van vid papper är det skönt att ha en digital lösning för detta"

Erik Smith , Service business manager, Daikin Sverige 

Vilka lärdomar har du dragit av din användning av Moblrn hittills?

En lärdom är att digital inlärning passar många människor, medan andra föredrar fysisk träning. Så vi måste göra "både och". Även om vi fokuserar på den digitala aspekten måste vi också behålla de mer traditionella och instruktörsledda utbildningsaktiviteterna inom Daikin Academy. Därför kompletterar helt digitala och helt fysiska utbildningsaktiviteter varandra mycket bra. Det är värt att tänka på att många av våra partners (entreprenadföretag) inte har tid eller möjlighet att delta i våra fysiska utbildningstillfällen (i Stockholm och Göteborg). I sådana fall är digitala kurser helt avgörande.

En annan lärdom är att det ofta är perfekt att kombinera det fysiska med det digitala. Till exempel vissa delar digitalt, vissa delar fysiskt och sedan vissa delar digitalt.

Vilka är era nästa steg med Moblrn?

Vi har precis lanserat vår första digitala onboarding, som kombinerar korta videor och frågor, för målgruppen installatörer och montörer. Internt har vi också fått önskemål från våra egna säljare om att skapa del 2 och del 3 (mer produktspecifika) i onboardingprocessen. Så vi kommer att fortsätta att utveckla utbildningar som "On-demand" och "Self-service" i Moblrn. Alla nya kunder hos Daikin måste genomgå vår onboarding-utbildning. Vi vill säkerställa att installationer och eventuella serviceåtgärder hanteras korrekt och snabbt för att överensstämma med Daikins höga kvalitet och omfattande garantier.

Nyfiken på Moblrn?