Moblrn | Blog

SOS Barnbyar digitaliserar ungdomsinsatser med Moblrn 

Rafif Makboul, verksamhetschef nationella programmet i Stockholm

Att lämna barndomen och ta steget över till ett självständigt vuxenliv är en kritisk period i alla ungas liv. För de som vuxit upp i samhällsomsorg kan utmaningarna vara särskilt stora. För dem saknas ofta trygga och engagerade vuxna som finns kvar över tid och som kan vara till stöd både inför, under och efter övergången till vuxenlivet. 

Därför driver SOS Barnbyar ett program som ska stödja ungdomar som är på väg eller nyligen har lämnat samhällsvård. Genom stödet kan de få bättre förutsättningar till att kunna bli självständiga och självförsörjande vuxna, som i sin tur påverkar, stärker och tar hand om sin omgivning.

– Vi har anställda stödpersoner, ofta socionomer, som jobbar med att stötta ungdomarna som är mellan 16 och 23 år och på väg ut i vuxenlivet. Genom samarbetet med Moblrn har vi tagit fram ett digitalt verktyg för insatserna inom programmet och kan testa ett mobilt arbetssätt, säger Rafif Makboul, verksamhetschef nationella programmet i Stockholm för SOS Barnbyar. Stödpersonerna utgår från en metodhandbok i arbetet med förbereda ungdomarna för ett vuxenliv. Materialet är indelat på fyra områden:

  • Hälsa
  • Samhälle/bostad
  • Studier och arbete
  • Nätverk och sammanhang
Istället för ett pappers baserat metodmaterial och pappersblanketter digitaliseras hela innehållet till en app med hjälp av Moblrn.  


– Vi tror att det här arbetssättet kommer att passa både ungdomar och stödpersoner mycket bättre. Vi ser vilka insatser man gått igenom och vi har all återkoppling och data samlat på ett ställe. Det effektiviserar verkligen processen och våra stödperson kan ägna mer energi åt att vara just stöd, säger Rafif Makboul.  

I november rullar SOS Barnbyar och Moblrn ut projektet och faller det väl ut kan mobilen blir mer central i andra delar av verksamheten. – Redan nu ser jag hur enkelt det är att skapa innehåll och fördelarna med att kunna samla allt innehåll i appen. Det ska bli spännande att se responsen och se om vi kan ta det här vidare till annan verksamhet inom SOS Barnbyar säger Rafif Makboul.