Moblrn | Blog

Personal & Chef

Untitled design (14).png

Personal & Chef, Nordens största mötesplats för alla som leder och utvecklar personal, kommer att äga rum på Kistamässan i Stockholm från den 20 - 21 februari 2019.

E-lärningstjänsten Moblrn kommer att finnas med en monter på evenemanget för att visa upp lösningar för lärande på arbetsplatsen till alla deltagare som är intresserade.

Evenemanget är gratis för alla deltagare.