Moblrn | Blog

Mobilen är navet i Phils Burgers utbildande kommunikation

Phils-Burger-e1475640374445.png
“På så sätt kan vi säkerställa att alla är uppdaterade”
— Isabelle Filling, koncept och marknadsansvarig på Phils Burger

Phils Burger började att använda Moblrns app och verktyg i samband med att man ville digitalisera sin introduktionsutbildning till alla nyanställda. Resultatet blev så bra att man valde att satsa på mobilen för all kommunikation. Idag är det inte bara utbildning för nyanställda som är mobilt, utan även all vidareutbildning men även övrig personalinformation. Genom att använda appen slipper man mail, papper och anslagstavlor  - allt går via appen. 

– All dokumentation i form av manualer, dokument, personalhandbok och viktiga nummer har vi lagt in i appen . Då vet vi att alla har tillgång till den och vi kan enkelt påminna med notiser till de som inte tagit del av information.