Mikrokurs i IT-säkerhet

Med Moblrns digitala IT-säkerhetsutbildning utbildar och verifierar ni alla era anställda gällande nödvändig IT-kunskap - Allt under 60 minuter

Mikrokurs i IT-säkerhet

Med Moblrns digitala IT-säkerhetsutbildning utbildar och verifierar ni alla era anställda gällande nödvändig IT-kunskap - Allt under 60 minuter

Från projektstart till resultat på 4 veckor

Att använda Moblrns IT-säkerhetskurs är enkelt och smidigt. Kursplattformen är utformad för att vara användarvänlig och intuitiv, vilket gör det lätt att navigera och ta del av kursinnehållet.

Kursmaterial erbjuds på svenska och engelska för att säkerställa att deltagare från olika bakgrunder kan dra nytta av informationen. Med Moblrn IT-säkerhetskurs kan du snabbt och effektivt öka din förståelse för dataskyddsförordningen och dess tillämpning i praktiken.

IT-säkerhet med Moblrn - En insats för en säkrare framtid

För att säkerställa att företag skyddar känslig information, är det avgörande att de följer strikta riktlinjer för hantering av information. Genom att följa bästa praxis inom IT-säkerhet kan organisationer undvika potentiella hot och incidenter. Om en incident skulle inträffa kan detta vara direkt avgörande för organisationens framtid.

Fyra anledningar till att välja Moblrns IT-säkerhetsutbildning
 • Tillgängligt för alla - Moblrns IT-säkerhetsutbildning finns tillgänglig i mobilen såväl som på webben, och alla deltagare kan gå den när de vill, var de vill.
 • Flexibelt utbildningsprogram - IT-säkerhetsutbildningen erbjuder ett flexibelt utbildningsprogram som gör det möjligt för medarbetare att anpassa sin utbildning efter sina egna scheman och förutsättningar.
 • Anpassningsbart - Ett färdigt koncept som med enkla medel kan anpassas och skräddarsys efter bara en organisation.
 • Uppföljningen - Följ upp kunskapsnivån hos era anställda, identifiera eventuella luckor i IT-säkerhetskunskap och få en tydlig bild över organisationens nivå av kunskap.

Fördelar med Moblrns IT-säkerhetskurs

För arbetsgivare

 • Digital distribution av IT-säkerhetskunskap
 • Verifiering av organisationens kunskapsnivå
 • Färdigt utbildningsmaterial
 • Utfärda certifikat om kunskapskrav nås
 • Minimala administrativa insatser
 • Förebyggande av eventuella incidenter

För anställda

 • Genomförbar på valfri plats
 • 10-30 min mikroutbildning 
 • Pausa och återuppta enligt eget önskemål
 • Utöka den personliga kunskapsbanken
 • Personligt kunskapsintyg vid genomförande
 • Åtkomst via IOS/Android, webb eller desktop

Fördelar med Moblrn

För arbetsgivare

 • Utbildning på ett framtidssäkrat sätt
 • Höj kunskapsnivån på ett enkelt och roligt sätt
 • Spåra leverans och inhämta kvittering
 • Utfärda certifikat om kunskapskrav nås
 • Full mätbarhet och filtrering - allt loggas

För anställda

 • Utbildning tillgänglig i fickan, på språng
 • 10-15 min mikroutbildning när det passar
 • Tryck på push-notis för att ta del av innehåll
 • Tillgång till din personliga kunskapsbank
 • Åtkomst via iOS/Android, webb eller desktop

Kom igång med Moblrn idag - du är i gott sällskap 

Ready to try moblrn?