Moblrn | Blog

Internationella utbildningsdagen

child-1073638_1920.jpg
“Den här dagen är ett tillfälle att på nytt bekräfta några fundamentala principer. För det första, att utbildning är en mänsklig rättighet, till nytta för allmänheten och samhällets ansvar.

För det andra, att utbildning är den mest kraftfulla metoden vi har att tillgå för att säkerställa ordentliga förbättringar för människors hälsa, för att stimulera ekonomisk tillväxt, och för att frigöra den potential och uppfinningsrikedom som vi behöver för att bygga mer motståndskraftiga och hållbara samhällen. Slutligen, måste vi snarast kräva kollektiva åtgärder på en global nivå till förmån för utbildning.”
— Audrey Azoulay, Generaldirektör för UNESCO.

Utdrag från https://en.unesco.org/commemorations/educationday (översatt)


Utbildning är en mänsklig rättighet, till nytta för allmänheten och samhällets ansvar.  

FN:s generalförsamling utlyste den 24 januari till Internationella utbildningsdagen (extern länk), till hyllning av utbildningens roll för fred och utveckling.

Utan en inkuderande, jämlik och kvalitativ utbildning, samt livslånga möjligheter för alla, kommer inte länder att lyckas med att nå jämställdhet mellan könen och bryta den onda cirkeln av fattigdom som lämnar miljontals barn, ungdomar och vuxna utanför.

Idag finns 262 miljoner barn och unga som ännu inte går i skolan; 617 miljoner barn och ungdomar kan inte läsa eller förstå grundläggande matematik; färre än 40% av flickorna i Subsahariska Afrika går ut högstadiet och ungefär fyra miljoner barn och unga flyktingar står helt utanför skolsystemet. Deras rätt till utbildning kränks och det är oacceptabelt.

När världen uppmärksammar den allra första Internationella utbildningsdagen, uppmanar UNESCO regeringar och alla samarbetspartners att sätta en universell och kvalitativ undervisning som högsta prioritet.