Mikrokurs i GDPR

Med Moblrns digitala GDPR-kurs utbildar och verifierar ni alla era anställda gällande nödvändig GDPR-kunskap - allt under 30 minuter!

Mikrokurs i GDPR

Med Moblrns digitala GDPR-kurs utbildar och verifierar ni alla era anställda gällande nödvändig GDPR-kunskap - allt under 30 minuter!

Från projektstart till resultat på 4 veckor

Att använda Moblrns GDPR-kurs är enkelt och smidigt. Kursplattformen är utformad för att vara användarvänlig och intuitiv, vilket gör det lätt att navigera och ta del av kursinnehållet.

Kursmaterial erbjuds på svenska och engelska för att säkerställa att deltagare från olika bakgrunder kan dra nytta av informationen. Med Moblrn GDPR-kurs kan du snabbt och effektivt öka förståelsen om dataskyddsförordningen och dess tillämpning i praktiken.

GDPR - En förordning för en säkrare digital framtid

Alla organisationer måste följa strikta riktlinjer vid hantering av personlig information för att uppfylla de höga kraven inom dataskydd enligt GDPR. Detta är viktigt att vara medveten om för att undvika eventuella incidenter.

I händelse av att en incident skulle inträffa, finns risken att ansvarig organisation kan bli ålagd att betala en sanktionsavgift på upp till 4 % av dess årliga omsättning.

Fyra anledningar att välja Moblrns GDPR-kurs
 • Kvalitetssäkrad av experter - GDPR-kursen är framtagen i samarbete med experter inom området.
 • Anpassningsbart - Ett färdigt koncept som med enkla medel kan anpassas och skräddarsys efter bara är organisation.
 • Tillgängligt för alla - Moblrns GDPR-kurs finns tillgänglig i mobilen såväl som på webben, så att alla anställda kan gå kursen när de vill, var de vill.
 • Uppföljningen - Följ upp GDPR-kunskapen hos era anställda, identifiera eventuella luckor och få en tydlig bild över organisationens kunskapsnivå.

Fördelar med Moblrns mikrokurs i GDPR

För arbetsgivare

 • Digital distribution av GDPR-kunskap
 • Verifiering av organisationens kunskapsnivå
 • Färdigt utbildningsmaterial
 • Utfärda certifikat om kunskapskrav nås
 • Minimala administrativa insatser
 • Förebyggande av eventuella incidenter

För anställda

 • Genomförbar på valfri plats
 • 10-30 min mikroutbildning 
 • Pausa och återuppta enligt eget önskemål
 • Utöka den personliga kunskapsbanken
 • Personligt kunskapsintyg vid genomförande
 • Åtkomst via IOS/Android, webb eller desktop

Fördelar med Moblrn

För arbetsgivare

 • Utbildning på ett framtidssäkrat sätt
 • Höj kunskapsnivån på ett enkelt och roligt sätt
 • Spåra leverans och inhämta kvittering
 • Utfärda certifikat om kunskapskrav nås
 • Full mätbarhet och filtrering - allt loggas

För anställda

 • Utbildning tillgänglig i fickan, på språng
 • 10-15 min mikroutbildning när det passar
 • Tryck på push-notis för att ta del av innehåll
 • Tillgång till din personliga kunskapsbank
 • Åtkomst via iOS/Android, webb eller desktop

Kom igång med Moblrn idag - du är i gott sällskap 

Ready to try moblrn?