BLI PROFFS PÅ

GDPR.

I DIN EGEN TAKT.

nöjd kund garanti gdpr

BLI PROFFS PÅ

GDPR.

I DIN EGEN TAKT.

nöjd kund garanti gdpr

Allt du behöver veta om den nya Dataskyddsförordningen

Den smarta och enkla GDPR-kursen för alla som hanterar personuppgifter. Kursen är framtagen av branschorganisationen SWEDMA och består av 148 mikrolektioner, 111 utmaningar, 14 videos och ett avslutande examensprov. Allt smidigt förpackat i din mobil. Du får dessutom svar på de 77 vanligaste frågorna och en praktisk checklista för interna GDPR-projekt.

GDPR-kursen är producerad i samarbete med SWEDMA. Branschorganisationen för direkt- och datadriven kommunikation.

gdpr mobil app kurs

VARFÖR UTBILDNING
VIA MOBILEN?

Kursen levereras, smart förpackad till din mobil. På så vis kan du ta del av kursen i din egen takt, när, var och hur du vill. När du har några minuter över, så kan du passa på att öka din kompetens om GDPR.

I mobilen bär du dessutom hela tiden med dig massor av viktig information om GDPR. Du kommer alltid att kunna söka svaren på dina, och andras frågor.

VEM BEHÖVER
GÅ KURSEN?

Dataskyddsförordningen gäller alla företag och organisationer (och i stort sett alla myndigheter).

• Alla som behandlar personuppgifter och 
som behöver införa rutiner och processer för att leva upp till förordningens krav.
• Alla ansvariga i en organisation;
t ex styrelse, management, HR, IT och marknad.
• Alla som behandlar personuppgifter
åt ANDRA, till exempel fastighetsmäklare och redovisningsbyråer.

• Alla som vill förstå hur den nya Dataskyddsförordningen påverkar deras organisation.

mobil app gdpr kurs

VARFÖR SKA DU GÅ JUST
DEN HÄR KURSEN?

Här får du både insikter i hur den nya dataskyddsförordningen påverkar din organisation, och kunskap om vilka krav som följer med den nya lagen. Du får också en mängd handfasta råd, praktiska checklistor, text- och dokumentmallar samt direktlänkar.

 Syftet med utbildningen är att du och ditt företag eller organisation ska uppfylla kunskapskraven när den nya dataskyddslagen träder i kraft i maj 2018.

HUR ÄR KURSEN
UPPLAGD?

Kursen levereras till din mobil och är på runt fem timmars studietid 
uppdelat i korta lektionspass, så kallade mikrolektioner, (30 sek – 3 min vardera).

Ta del av alla lektionerna på en gång, eller en och en, när det passar dig. Varje lektion innehåller ett kunskapsmoment, en utmaning med direkt återkoppling. Utbildningen avslutas med en examen, där alla med godkänt resultat diplomeras.

mobil app gdpr moblrn
GDPR kurs innehall moblrn

VAD INGÅR MER
I KURSEN?

Under utbildningen får du även ta del av de 44 viktigaste GDPR-artiklarna.
Du får också svar på de 77 vanligaste frågorna. Där finns dessutom 12 praktiska dokument med tips och råd samt SWEDMAs checklista: 9 steg till GDPR.

 

VARFÖR REDAN NU, GDPR BÖRJAR JU INTE GÄLLA FÖRRÄN I VÅR? 

Det är ont om tid redan nu. Det är många åtgärder som behöver genomföras. Rutiner och organisation behöver komma på plats. Dessutom påverkas ofta IT-systemen vilket kan ta tid.

VAD KAN HÄNDA
OM MAN INTE FÖLJER
FÖRORDNINGEN?

Företag och organisationer som bryter mot lagen riskerar höga sanktioner och skadestånd, i värsta fall böter upp till 20 miljoner euro.

 

VEM STÅR BAKOM
UTBILDNINGEN?

Utbildningen är framtagen av branschorganisationen SWEDMA (Swedish Direct Marketing Association), tillsammans med utbildningsverktyget Moblrn. Den ger en heltäckande utbildning i GDPR för både medlemsföretag och för företag i andra branscher.

Bolagsjuristen Mattias Grundström, med över 10 års erfarenhet av ämnet via både Konsumentverket och EU-arbete i Bryssel, är din ledsagare. Till sin hjälp har han Professor G.D.P.R, en animerad specialist som på ett lättsamt sätt förklarar olika begrepp.

 

Mattias Grundstrom gdpr

GRATIS DEMO-VERSION

Jag vill prova en demo av kursen i min mobil.
Skicka inloggningsuppgifter.

BESTÄLLNING

Vi återkommer med orderbekräftelse
och inloggningsuppgifter.

Pris per deltagare: 3 995 kr

5 deltagare eller fler?
Vi återkommer med offert.

NÖJD KUND GARANTI

Pengarna tillbaka (inom 30 dagar)
om du inte är nöjd med kursen.

(*) = Obligatorisk uppgift

EXEMPEL PÅ KURSINNEHÅLL:

ALLMÄNT

Bakgrund och syfte med GDPR
Skillnader mellan GDPR och PUL
Vad är en personuppgift?
När behandlar man personuppgifter?
Vad innebär känsliga personuppgifter?
Vad innebär att vara personuppgiftsansvarig?
Vad gäller för personuppgiftsbiträden?
När behövs dataskyddsombud?
Samtycke enligt GDPR?
Personuppgiftsincident
Integritetsskydd
Psedonymisering
Automatiserat beslutsfattande
Profilering och kryptering
Laglig grund för behandling av 
personuppgifter
Exempel på samtycke, fullgörande av 
avtal, rättslig förpliktelse och 
intresseavvägning
De nya informationskraven på företag
Vilka rättigheter har de registrerade?
Överföring av personuppgifter
Säkerhet, incidenter och skadestånd
Vilken rapporteringsskyldighet till 
myndigheterna föreligger?
Vilka krav på dokumentation, konsekvens- 
analys och incidentrapportering, ställs?
Vilka säkerhetskrav gäller?
Behandling av personuppgifter utomlands?
Påföljder vid överträdelser av GDPR?
Hur påverkas marknadsföring av GDPR?
Vilka är de praktiska konsekvenserna av 
Dataskyddsförordningen?
Hur ska vi börja?
Vilka steg behöver vi ta?
Vilka uppgifter får arbetsgivaren registrera vid rekrytering?
Vilka uppgifter får arbetsgivaren spara då en anställning upphör? Hur länge får uppgifterna sparas?
Får jag som arbetsgivare publicera uppgifter om de anställda på företagets webbplats?
Är kommunala bolag och landstingsägda bolag skyldiga att utse ett dataskydds- ombud?
Hur förbereder du din organisation för GDPR?
Vilka ”lagliga grunder” ska organisationen basera 
hanteringen på?
Måste det göras en risk- och konsekvens- 
bedömning av all hantering av 
personuppgifter?
Vilken info måste jag ge till de som är 
registrerade i våra system?
Hur ska vi hantera personuppgifter om 
barn?

INTERNET & PUBLICERING

Kan man använda analysverktyget Google Analytics för att ta fram besöksstatistik på sin webbplats?
Vilka uppgifter om sina elever kan en skola publicera på sin webbplats?

KUNDREGISTER

Vad får ett kundregister innehålla?
Hur länge får uppgifterna i ett kundregister 
sparas?
Är det tillåtet att registrera en kunds vanor 
eller fritidsintressen?

PERSONUPPGIFTSANSVARIGA

Kommer den personuppgiftsansvarige och ett anlitat personuppgiftsbiträde att bli solidariskt skadeståndsansvariga?
Kan ett personuppgiftsbiträde anlita ett underbiträde?

PERSONUPPGIFTSINCIDENTER

Vad menas med en personuppgiftsincident (data breach på engelska)?
Kommer den personuppgiftsansvarige och ett anlitat personuppgiftsbiträde att bli solidariskt skadeståndsansvariga?

TEKNISKA KRAV

Måste vårt system logga alla ”parter” som hämtat uppgifter ur systemet?
Måste IT-systemet hålla reda på den lagliga grunden för all behandling?
Måste IT-systemet kunna hålla koll på varifrån personuppgifter kommer och hur de uppdateras?
Hur påverkar ”privacy by design” vårt IT- system?

ÖVERFÖRING TILL TREDJE LAND

Överförs personuppgifter till tredje land om de publiceras på Internet?
Hur vet jag om dataskyddsnivån i ett land är adekvat eller inte?
Vilka är de ”särskilda situationer” när personuppgifter får föras över till tredje land?
När krävs ansökan eller anmälan till Datainspektionen?